Klachtenreglement

 

Een klacht wordt mondeling of schriftelijk ingediend bij de contactpersoon (E. van Beckhoven) van OBAGO. Vanuit daar wordt de klacht in eerste instantie behandeld. De persoon die de klacht indient krijgt binnen 3 weken een bevestiging dat de klacht is ontvangen en wordt opgepakt. Dit houdt het volgende in:

 

 • De contactpersoon geeft aan dat de klacht eerst met de persoon zelf besproken wordt en/of de klacht wordt op een andere manier opgelost in overleg met de ouder / cliënt; 
 • Mocht de klacht niet naar tevredenheid opgelost kunnen worden kunnen ouders een klacht indienen bij Quasir. Volgens de wet klachtrecht hebben ouders / cliënten het volste recht om OBAGO te passeren en direct een klacht in te dienen. Dat kan bij Quasir: 
  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
  • e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling
  • telefonisch: 0648445538

Cliënten van de WMO kunnen ook een klacht indienen bij het regionale klachtenmeldpunt sociaal domein. Er is voor de jeugdhulp een vertrouwenspersoon, AKJ: info@AKJ.nl of bel naar 088-5551000

Contact

OBAGO
't Tuintje 1
1251 RZ Laren

035 63 158 72
Vital 5 your life: voor meer geluk en energie!

Vital 5 your life: voor meer geluk en energie!

Geplaatst op: 2020-09-04

Vital 5 your life kan jou en andere ouders helpen om jouw 5 vitale gebieden in het leven te verbeteren.

Lees meer Meer nieuws
 • ‘Professioneel, klantgericht en gespecialiseerd.’ ‘Goede resultaten, duidelijke communicatie, betrouwbaar.’

  Uit cliënttevredenheidsonderzoeken van OBAGO
Uit cliënttevredenheidsonderzoeken van OBAGO