Begeleiding & Expertise OBAGO

OBAGO is in 2012 opgericht door Orthopedagoge drs. Eveline van Beckhoven (SKJ-geregistreerd). Eveline werkt sinds 1995 in de zorg en heeft veel ervaring met gezinnen met kinderen en (jong) volwassenen met een beperking zoals ASS, Downsyndroom en een verstandelijke beperking.

In de thuissituatie wordt gewerkt om de ouders en het kind in hun kracht te zetten. Er kan ondersteuning geboden worden met leren spelen (methode Kleine Stapjes), zelfredzaamheid, verkeersveiligheid, sociale vaardigheden, opvoedingsproblematiek, communicatie via picto's en gebarentaal, zindelijkheidstraining.

Daarnaast wordt er onderzoek geboden en andere diensten. Denk aan dyslexie / dyscalculie test, observatie, intelligentietest, tests gericht op sociaal emotionele ontwikkeling, leerstrategieën, tests gericht op executieve functies, etc.

OBAGO biedt PRT (Pivotal Response Treatment) voor kinderen tot ongeveer 12 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of ASS. Een samenwerking met een logopediste is vaak helpend bij de ontwikkeling van klanken en woorden. Daarbij is spel, plezier en goede leermomenten belangrijk om tot communicatie te komen. PRT stimuleert 4 kernvaardigheden bij kinderen bij een vermoeden van autisme spectructrum stoornis of een ontwikkelingsachterstand: motivatie tot interactie, sociaal initiatief, focus op meerdere kenmerken en zelfmanagement.